Top użytkownicy - jak się dostać?

Top użytkownicy to lista użytkowników, którzy w danym miesiącu są najbardziej aktywni i najlepsi. Aktywność to punkty przyznawane za dodawanie prac, artykułów, udział w konkursach, dzienne logowanie i wiele więcej. Poniższa tabela przedstawia punktację za działania.

Tabela punkatcji

Typ działania Liczba punktów
Zalogowanie się15 pkt. / 24h
Otrzymanie Obserwacji12 pkt.
Dodanie Artykułu7 pkt.
Dodane Pracy5 pkt.
Otrzymanie Komentarza3 pkt.
Otrzymanie Serca1 pkt.